14. mars

Referat fra årsmøtet

Årmøtet ble holdt på Huset søndag 14. mars 2021 klokka 18.00

Valg av ordstyrer: Ove Larsen

Valg av sekretær: Frode Berg

 

Sang: Einar Jullum Leiknes

 

Fremmøte ca. 20 personer.

 

ÅMELDING 2020:

Ove Larsen leste opp årsmeldingen.

 

Noen kommentarer:

Legg til, gjennomført autorisert internkontroll, brannanlegg samt heiskontroll.

Justert årsmelding ligger nå på Husetes nettside. 

 

 

VALG AV STYRE:

Ove Larsen gjenvalgt 2021-2023

Arlid Tesaker valgt inn 2021-2023

Astrid Tønnesen Berg til 2022

Frode Berg til 2022

Renate Feed til 2022

  1. vara Liv Karin Poth Egeland til 2022
  2.  vara Bjørg N. Fredriksen til 2022

 

Valgnemnd for neste årsmøte:

Anders Mathias og Vidar Frestad.

Vidar Frestad tar over etter Randi Nilsen.

 

REGNSKAP 2020 og BUDSJETT 2021:

Ove Larsen orienterte om regnskapet og budsjettet forslag etter anbefaling fra styret 2021. Det ligger på egen underside på Husets nettside. 

 

SAMTALE OM VIRKSOMHETEN:

Aktiviteter for litt større barn/ungdom er ønskelig, man har imidlertid også et for disse i Kvinesdal.

Søndagsmøter, hva kan vi bringe inn av nye elementer? Forslag om dagsaktuelle temaer, flere familie-møter.

Inkludere nye inn i menigheten, gjerne også yngre, dette jobbes det videre med, noen flere har kommet noe som også blir satt stor pris på.

Basar, jobbe videre med å få nye krefter til å ta ansvar med å få tak i gevinster samt å gjennomføre selve arrangementet. Menigheten satser på å få til basar i år i en eller annen form.

Orientering om avfalls systemet. På kjøkkenet står en tralle som fungerer som sorterings stasjon som stort sett dekker de behov som er på huset hva avfall angår.

I 2022 er huset 10 år dette ønsker menigheten å markere. Her er noen av forslagene som dukket opp: 

  1. Konsert, kanskje et lokalt generasjons kor?
  2. Spesielt invitere personer som var med under byggeprosessen.
  3. Lage en bildefremvisning/utstilling fra huset.
  4. Lage arrangementer/leker/konkurranse for barn og unge.
  5. Man kan også bringe jubileet inn i eksisterende arrangementer som supertorsdag, søndagsmøter og tematorsdag.
  6. Turboklubben kan også bidra med noe som være en del av jubileums arrangementet.
  7. Velge tidspunkt for jubileet så det ikke kommer i konflikt med andre arrangementer som for eksempel jubileet i Kvinesdal.
  8. Lage minnehefte/jubileumsskrift om Huset.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.12 | 14:12
Bilder av Huset har mottatt 3
19.12 | 14:03
Sommerkveld har mottatt 1
19.12 | 13:56
Hva skjer: oversikt har mottatt 34
19.12 | 13:54
Økonomi har mottatt 10
Du liker denne siden