Husetbasar.

13. september var det igjen Husetbasar. Komiteen med Asbjørn Grøtteland, Bjørg Tesaker og Marit Frestad hadde gjort en stor forberedelsesjobb og solgt mye lodd på forhånd. 

Basargevisntene var både mange og fine og mye er til å spise eller bruke på andre måter. Også dette året hadde Sverre og Therese Klungland laget ei nydelig barenvogge med fult utstyr. 

Jan Ståle Grøtteland holdt andakt og Feda kirkes barenkor sang. 

Det var bra med folk tilstede. Samlet bruttoinntekt på basaren var rett over 50 000 kroner. Tusen takk til alle som bidro på ulikt vis!