Årsmelding for Huset, vedtatt på årsmøtet 4.3.2018

Årsmøtet og styre

På forrige årsmøtet for Huset 19. mars 2017 ble Ove Larsen, Toon de Groot valgt inn i styret for to år. Liv Poth Egeland ble valgt til 1. vara. Asbjørn Grøtteland, Vigdis Dugan og Ronny Nielsen var valgt til neste årsmøte i 2018. Anne K. Lohne er 2. vara.

Valgkomiteen for 2018 er Olav Granlund og Åse T. Sæbø.

Styrets arbeid

Styret har i 2017 hatt 6møter og behandlet 25 saker. Styret har arrangert 2 vaskedugnader i 2017 og vedlikeholdt dugnadslister til vask og annet.

Etter årsmøtet 2014 ble det dannet en møtekomite som har ansvaret for å sette opp søndagsmøter for vår og høst halvåret. Styret har valgt Ove Larsen og Anders M. Larsen. På årsfesten i 2017 ble det kommentert at presten skal sitte i møtekomiteen.  Menighetsrådet har ett medlem i tillegg til presten.

Aktiviteter i 2017

Det var ca. 170 åpne arrangementer på Huset. Det har blant annet vært søndagsmøter med ulike profiler, søndagsskole, ungdomsgruppa Youth Zone, hobbygruppe, seniortreff, tematorsdager, turboklubben, kirkekaffe og basar.  Det må nevnes i denne årsrapporten at styret valgt å videreføre basartradisjonene etter Mary Hellestøl. Asbjørn Grøtteland ble utnevnt til ny «basargeneral». Basaren i september ble en ny suksess. Supertorsdagene har matsalg fra kl. 16-17 og er godt besøkt. Det har også vært en rekke styre-, komite og rådsmøter. Rom i Huset har i tillegg vært utleid til både konserter, minnesamvær, konfirmasjon og fødselsdagsselskap.

Av andre ting må jo også en flott 5- års markeringen for bygging av Huset nevnes. Jubileumsfesten ble avholdt i august med festtale av biskop Reinertsen. Jubileumssupertorsdag i september og jubileumskonsert i november.

Huset har egen internettside www.fedahuset.com der det legges ut aktuell informasjon om anlegget, utleiemuligheter, arrangementer som skal skje og litt om ting som har skjedd på Huset. Det ble lagt ut arrangement/informasjonsfolder for vår og høst 2017 som styret i samarbeid med menighetsrådet har utarbeidet. Denne folderen ble også utdelt til alle postkasser på Feda.

 

Årlig HMS

Bjørn Frestad har i 2017 sørget for et repetisjonskurs i bruk av hjertestarter som er montert ved inngangen. Brannvesen sør IKS gjennomførte branntilsyn 23.5.

Husets internkontroll er gjennomført. Årlig sikkerhetstrening er avholdt.

 

Dugnad

Vi har en flott dugnadsgjeng, og vi er avhengig av frivillige som hjelper til.

Uteområdet mellom Huset og Transformatorhuset er nesten ferdiggjort. Et flott resultat med steinheller, tilpasset benk, sykkelstativ, beplantning og lekeapparater.

Kaffe og lapper konsert  -17.mai kakesalg  – plantemarked – supertorsdag matlaging – båtvask –basar- låverydding med mer.

All vask på Huset er dugnadshjelp.

 

Gaver/Diverse innkjøp

To nye lyskastere til hovedsalen er kjøpt inn og montert.

 

Økonomi

Blir redegjort for som en egen del av årsmøtet.

 

Utfordringer framover

Involvere flere unge voksne, blant annet til dugnadsarbeid.

Økonomi – givertjeneste. Bedre markedsføring vedr. utleie.

Det er med stor glede og takknemlighet at styret kan oppsummere 2017, og takker alle som har medvirket. Vi ønsker og tror at virksomheten på Huset kan være til velsignelse fortsatt framover.

 

Styret for Huset februar 2018

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.03 | 23:42

Gleder meg å lese om stor aktivitet både i kirken og på "Husett" og jeg ønsker dere alle, frivillige og ansatte lykke til i et nytt arbeidsår . Me varm hilsen

...
04.02 | 18:19

Hei, hva er temakveldene i 2018.Hvem er Foredragsholdere?

...
11.01 | 17:58

Beklager. Nå ser jeg at foredrag også finnes! Takk!

...
11.01 | 17:56

Hei.
Jeg vet at dere innimellom inviterer foredragsholdere o.a. til Huset på torsdagskvelder. Det hdde vært fint å også finne denne informasjonen på hjemmesiden

...
Du liker denne siden