Lagt fram, justert og godkjent av årsmøtet 14.3.21

Forslag til årsmelding fra styret for 2020.

Årsmøtet og styre

Styret har i 2020 bestått av

  • Ove Larsen styreleder
  • Renate Feed nestleder
  • Frode Berg sekretær
  • Astri Tønnessen Berg
  • Toon de Groot (flyttet fra Feda i høst og gikk da ut av styret).
  • Liv Karin Poth Egeland har møtt fast etter at Toon sluttet.

Valgkomiteen fortsetter videre med samme besetning Anders Mathias Larsen og Randi Nielsen.

Styrets arbeid

Styret har i 2020 hatt 4 møter siden forrige årsmøte.

 

Aktiviteter i 2020

Grunnet korona har det vært liten aktivitet på huset 2020, men noe aktivitet har vi likevel,

søndagsmøter med ulike profiler, salig blanding, søndagsskole, gudstjeneste, supertorsdag, lørdags-kafe, tematorsdager, turboklubben, bibeltimer, kirkekaffe. Men siden begynnelsen av mars har det vært lite aktivitet.

Så først på ettersommeren ble det igjen litt aktivitet.  Først sommerkonsert og programmet begynte opp igjen i september med korona restriksjoner. Småbarnssang og hobbygruppe startet opp igjen. I november måtte Huset på nytt ta en koronapause. Dessverre ble det heller ingen juletrefest eller basar dette året, men det håper vi å få til i 2021.

Huset har vært leid ut 14 ganger i 2020 til blant annet minnesamvær, bursdagsselskaper, foreningsmøter, konfirmasjoner og annet.

Det har dessuten vært en rekke styre-, komite- og rådsmøter på Huset i løpet av året.

Huset har egen internettside www.fedahuset.com der det legges ut aktuell informasjon om anlegget, utleiemuligheter, arrangementer som skal skje og litt om ting som har skjedd på Huset.

Det ble lagt ut arrangement/informasjonsfolder for vår og høst 2020 som styret i samarbeid med menighetsrådet har utarbeidet. Denne folderen ble også utdelt til alle postkasser på Feda.

Årlig HMS

Det er gjennomført årlig, autorisert kontroll av brannvarslingsanlegg og heis. Øvrig internkontroll er gjennomført av vaktmester Bjørn Frestad i henhold til plan. Det var planlagt HMS-gjennomgang for brukere i mars 2020, men den ble utsatt på grunn av koronasituasjonen.

 

Dugnad

Vi har en flott dugnadsgjeng, og vi er avhengig av frivillige som hjelper til.

Det var en stor vaskedugnad på huset 31.10 da hadde vi 13 deltagere totalt.

Mat, kaffe, kaker, lapper og vafler til konserter, supertorsdag, kirkekaffe, tematorsdag med mer.

All vask på Huset er dugnadshjelp. Blomsterbedene rundt Huset er vedlikeholdt på dugnad. I sommer ble også Huset vaket utvending og malt på sør- og vestveggene med to strøk.

Dessuten har foreningen Venner av Huset gjort en del inntektsbringende dugnader der betalingen er gitt som gave til Huset.

 

Gaver/Diverse innkjøp

Det ble kjøpt inn og montert ny garasjeport i kirkegårdsarbeideravdelingen i sommer. Kjøla på kjøkkenet måtte også ha en større reparasjon.

Det ble også kjøpt inn musikkinstrumenter til småbarnssangen.

Huset mottok en arv på 100.000 etter Janna Tønnessen Penne. Denne var et flott bidrag inn i den ordinære driften av Huset

Økonomi

Blir redegjort for som en egen del av årsmøtet.

Det ble betalt inn 120.000 kr ekstra på lånet i OVF.

Utfordringer framover

Rekrutering særlig flere unge voksne, blant annet til dugnadsarbeid.

Økonomi – givertjeneste. Bedre markedsføring vedr. utleie.

Det er med stor glede og takknemlighet at styret kan oppsummere 2020, og takker alle som har medvirket. Vi ønsker og tror at virksomheten på Huset kan være til velsignelse fortsatt, og ser frem mot bedre tider og større aktivitet i året som kommer.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.12 | 14:12
Bilder av Huset har mottatt 3
19.12 | 14:03
Sommerkveld har mottatt 1
19.12 | 13:56
Hva skjer: oversikt har mottatt 34
19.12 | 13:54
Økonomi har mottatt 10
Du liker denne siden