Referat fra møte i styret for Huset onsdag 15.1.20 klokka 18.00

Til stede: Toon, Frode, Renate, Liv og Ove

Sak nr.

Innhold

Ev. frist

Ansvarlig

 

Referat fra forrige møte som var 20.11.19 ble gjennomgått og godkjent uten merknader.

 

 

 

Nytt siden sist:

  • Det ble gjennomført storvaskedugnad 11.1 med god oppslutning og reint Hus som resultat.
  • Informasjon om vårens aktiviteter er klar og på vei ut i postkassene på Feda.

 

 

 

 

 

 

 

 

Saker fra tidligere møter:

 

 

13/19

Plan for vårhalvåret med dato for årsmøtet 2020. Møtekomiteen er godt i gang med planen. Komiteen har møte 19.11 og planen legges fram i styremøtet. Det foreslås at vi har årsmøte for Huset søndag 16.2 klokka 18. Vi fortsetter med torsdagsmiddager. Renate spør Torbjørg Eikeland om hun kan være med et par ganger i vår.

 

15.1: Ferdig vårplan er vedlagt. Planen ble gått gjennom. Vi sender bunke med planer til andre sida av fjorden sammen med diakoniutvalgets plan. Liv og Ove ordner med det.

 

 

 

Nye saker

 

 

1/20

Økonomioversikt for 2019. Se vedlegg. Oversikten ble gjennomgått i møtet. Styret er godt fornøyd med den økonomiske situasjonen.

 

 

 

2/20

Forslag til budsjett for Huset for 2020. Se vedlagte forslag fra økonomikomiteen. Forslaget gjennomgås i møtet og ferdig forslag oversendes Feda menighetsråd til godkjenning. Vi har budsjettert nøkternt og bygget på erfaringstall fra 2019 og avtaler om forsikringspremie og lånerenter.

Budsjettet ble godkjent med endringene: Overføring fra fellesrådet settes til 20 000kr og overføring til fond endres til 10 800 kr

 

 

3/20

Forslag til årsmelding fra styret om Husets drift og styrets virksomhet for 2019. Se vedlegg. Endelig årsmelding fra styret legges fram på Husets årsmøte.

 

Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent med mindre justeringer.

 

 

4/20

Ansvar og opplegg på årsmøtet som blir 16.2 klokka 18.00. Jeg foreslår at vi bruker omtrent samme program som tidligere med en andaktsdel først og så årsmøtesakene: årsmelding, økonomiorientering, valg og drøfting av virksomheten. Innimellom eller helt til slutt bør vi ha bevertning. Vi får bli enige om hvem som har ansvaret for hva og litt detaljer om de ulike programpostene i møtet.

Toon gir beskjed til valgkomiteen.

Ove orienterer om økonomi,

Frode går gjennom årsmeldingen.

Saker til drøfting av virksomheten: Vaskedugnad eller betalt vask.

Mat: Renate lager noen ambrosiabrød, så tar vi opp kringler fra frysen. Dessuten kaffe og te. Renate og Frode har praktisk ansvar.

Ove ordner med plakat og annonse. Spørre Arve Marthinsen om å ha andakt. Frode er sekretær i årsmøtedelen.

 

 

 

5/20

Pengegave som ønskes brukt til lamellgardiner. Det har kommet en gave på 10 000 kroner fra en giver der giveren ønsker at pengene skal brukes til lamellgardiner i hovedsalen i vinduene mot kirkegården.Til de aktuelle vinduene trengs det gardiner med størrelse: 260x175 cm og 260x195 cm. Det ene vinduet er i døra som er nødutgang. Det er viktig at et gardin her ikke hindrer bruken av nødutgangen.

Formålet med gardiner på disse vinduene er skjerming av lys når en skal vise ting på storskjerm, samt skjerming av utsyn til kirkegården når det er minnesamvær og samtidig arbeidsfolk på kirkegården. Vi har i dag grønne og lilla hengegardiner på disse vinduene. Styre må ta stilling til om vi skal skaffe nye gardiner for gavepengene.

 

Konklusjon i møtet: Vi inviterer Mona Ravndal fra Fargerike til en befaring og rådføring om både mulig løsning og pris.

Ta så opp tilbud på neste styremøte.