Styremøte 24.1.19

Referat fra møte i styret for Huset torsdag 24.11 2018 klokka 18.00

Tilstede: Toon, Renate, Asbjørn og Ove. Meldt forfall: Frode.

 

Sak nr.

Innhold

Ev. frist

Ansvarlig

 

Referat fra forrige møte som var 28.11.2018 ble gjennomgått uten merknader.

 

 

 

 

Nytt siden sist:

  • Huset har mottatt ei steketakke som gave fra Torhild Narvestad.
  • Folder med informasjon om menighetsaktiviteter i vårhalvåret 2019 er delt ut i alle postkasser på Feda og lagt ut på Husets hjemmeside på Internett.
  • Budsjettrevisjonen fra forrige styremøte er godkjent av Feda menighetsråd og det er betalt ned 100 000 kroner ekstra på lånet i Flekkefjord sparebank.

 

 

 

 

 

 

 

Saker fra tidligere møter

 

 

16/18

Møteoversikt/aktivitetsplan for vårhalvåret 2019. Foreløpig plan fra møtekomiteen er vedlagt. Det vil bli justeringer og tilføyelser på den. Nærmere orientering i møtet.

28.11: Oversikten ble gjennomgått. Det er mange aktiviteter klare. Det blir laget folder som deles ut i postkassene og oversikten blir lagt på Husets nettsider.

24.1: Ferdig aktivitetsoversikt er vedlagt innkallingen til orientering.

 

 

 

20/18

Bruk av stearinlys på huset. Det er utfordringer knyttet til brannfare og trekk med påfølgende stearinsøl. Vi har fra tidligere styrevedtak sagt at vi ikke ønsker bruk av fakkelbokser utenfor for å unngå søl av flytende stearin.  Vi drøfter regler for bruk av stearinlys på Huset i møtet.

Stikkord i møtet 28.11: Greit med telys, men ikke med vanlige stearinlys om en bruker Husets tøyduker.

Ønsker ikke fakkelbokser utenfor. Aldri levende lys på pianoet. Greit med kubbelys på store, blanke staker. Vi ønsker ikke ustabile lys som kan utgjøre brannfare. Vi formulerer ferdig regelforslag til neste møte.

24.1. Se vedlagte forslag til regler som gjennomgås og justeres i møtet.

Vedtak: Det utsendte forslaget til regler ble godkjent.

 

 

21/18

Årsmøtet for Huset 2019 17.2.2019.

28.11: Vi går gjennom hva styret her har ansvar for og blir enige om ansvarsfordeling.

Det som må være med:

Årsmelding – Frode lager forslag

Økonomioversikt og budsjett – økonomikomiteen v. Ove

Valg – valgnemnda jobber med saken.

Andaktsholder: Asbjørn jobber med det.

Vi kommer tilbake med forslag til disse til neste styremøte.

 

24.1: Forslag til årsmelding – se egen sak nedenfor.

Regnskapsoversikt for 2018 og budsjettforslag for 2019 – se egne saker nedenfor.

 

Andaktsholder m.m.: Asbjørn har fått avtalt at Bjørg Torunn Lohne holder andakt og Rob og Christa van den Hooven synger og spiller på årsmøtet.

 

Ansvar ble fordelt slik: Ledelse av møtedelen: Asbjørn, beverting: Renate, referent på årsmøtedelen: Frode, ledelse av årsmøtedelen: Ove

Ove ordner med plakat og annonse.

 

 

 

 

 

Nye saker

 

 

1/19

Årsmelding fra styret for 2018.

Se vedlagte forslag. Vi går gjennom det i møtet og gjør eventuelle justeringer.

Behandling i møtet: Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent med noen mindre justeringer. Årsmeldingen legges ut på Husets nettsider i god tid før årsmøtet.

 

 

2/19

Forslag til revidert driftsavtale med Kvinesdal kirkelige fellesråd (vedlegg). Menighetsrådet har en driftsavtale som viser plikter og betaling knyttet Fellesrådets bruk av Huset. Nytt av året er at en ønsker at organisten skal kunne bruke kontorplass i 2.etasje. Derfor er prisen for godtgjøringen økt.

Vedtak: Den vedlagte avtalen godkjennes av styret og oversendes menighetsrådet.

 

 

 

 

 

 

 

 

3/19

Regnskapsoversikt for 2018 (vedlegg).

Oversikten ble gått gjennom. Styret er godt fornøyd med den økonomiske situasjonen.

 

 

4/19

Forslag til budsjett for 2019 (vedlegg). Budsjettet er satt opp og anbefalt av økonomikomiteen. Det må behandles av menighetsrådet som del av deres budsjett alt onsdag 23.1. Dersom noen i styret har spørsmål eller andre innspill så send dem på mail til styreleder snarest og seinest 22.1. Så kan jeg formidle videre til menighetsrådet.

Vedtak: Utsendt budsjettforslag ble godkjent.

 

 

5/19

Om basar til høsten: Asbjørn har fått med Bjørg Tesaker og Marit Frestad og Renate i komite. Basaren blir midt i september.

 

 

6/19

Risiko og såbarhetsanalyse: Styret så på den foreløpige analysen og kommer tilbake til den på neste møte når resten av HMS-gjennomgangen er ferdig.

 

 

7/19

Vaskeordning for Huset: Har fått innspill om å vurdere å ha betalt vanlig vask i stedet for dugnadsvask. Kan det og være en mulighet med litt av hvert. Renate kan være vikar om noen av de faste blir syke. Styret mener at vi avventer dette til lånet i Flekkefjord sparebank er nedbetalt.

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.03 | 23:42

Gleder meg å lese om stor aktivitet både i kirken og på "Husett" og jeg ønsker dere alle, frivillige og ansatte lykke til i et nytt arbeidsår . Me varm hilsen

...
11.01 | 17:56

Hei.
Jeg vet at dere innimellom inviterer foredragsholdere o.a. til Huset på torsdagskvelder. Det hdde vært fint å også finne denne informasjonen på hjemmesiden

...
20.11 | 20:05

Gleder meg over så mye aktivitet på " Huset " Skulle gjerne besøkt " Huset " selv en gang' ønsker lykke til i arbeidet ,hilsen Sigfrid Briseid Klausen

...
30.07 | 11:22

Takk til Marit og Bjørn Frestad som lot oss spise nistematen vår i deres flotte lokale. Et særdeles fint bedehus med plass til eldre og yngre folk.
Hilsen Gerd

...
Du liker denne siden