På Huset fra klokka 18.00. Programmet begynner 19.00.

Anne Spurkland

Tematorsdager er en mellomting mellom kirkakademi og kulturkveld. De arrangeres av en egen styringsguppe og en tar opp aktuelle temaer som kan ha allmenn interesse.

Mønsteret for kveldene er sosialt samvær med kaffe fra kl. 18, foredrag, sang/musikkinslag, enkel servering med kaffe og vafler, utlodning og kveldstanker til slutt. 

Kontaktperson for styringsgruppa: Anders Mathias Larsen. 

Programmet for våren 2022 er:

Torsdag 27.jan.  Ble avlyst på grunn av koronarestriksjoner.


Torsdag 3. mars.  Professor Anne Spurkland: "Kroppens evige kamp for å overleve, nå også covid-19". Musikk ikke avklart. Kveldstanker: Randi NIelsen.

Torsdag 31.mars Erna Solberg: "Mitt liv som politiker og statsminister". Sang og musikk ved Ingrid Grøvan og Ådne Svalastog. Kveldstanker ved Gunn Elvebakk.