Årsmelding for foreningen Venner av Huset for 2021.

Foreningen hadde årsmøte 14.3 på Huset der årsmelding og regnskap for 2020 ble gjennomgått.

Styret har vært Bjørn Frestad, Ove Larsen, Bjørg N. Fredriksen og Stein Ove Lohne.

 

I løpet av 2021 ble disse inntektsbringende aktivitetene gjennomført av foreningen:

  • Juletre til Feda kirke i desember,
  • Salg av pyntegrønt i november
  • Hagearbeid i juni
  • Flytting mellom Flekkefjord og Kvinesdal i juni
  • Plantemarked siste lørdag i april
  • Rydding på Fosselandsheia i mars
  • Tomterydding i oktober

Dessuten fikk foreningen utbetalt rest fra Simekoppdrag gjort for flere på siden når konkursoppgjøret endelig var ferdig.

Netto har da Venner av Huset overført 95 920 kr til Huset fra disse aktivitetene.

 

 Feda februar 2022.