Nyheter

24. aug, 2022

Huset 10 år!

19. august var det 10 år siden Huset ble åpnet og tatt i bruk. Det ble markert med 10-års jubileumsfest søndag 4.9 klokka 19.Jubileet ble også markert med konsert lørdag 15. oktober. Se egen underside med mer informasjon og bilder fra arrangementene.

24. aug, 2022

Solceller på taket av Huset.

Kvinesdal kommunen har gitt tillatelse til montering av solcelleanlegg på taket av Huset. Saken er godkjent av styret og Feda menighetsråd og avtale med leverandør gjøres en av dagene. Anlegget ventes å komme på plass litt utpå høsten. Det vil produsere mellom 1/3 og 1/4 av strømmen vi bruker på Huset.

26. okt, 2022

Komponistbesøk 10.11

Huset får besøk av komponisten Ragnar Bjerkreim. Les mer på underside.

Huset

Feda bedehus og kirketun

Huset er bygd av Feda menighetsråd og Feda bedehus i samarbeid.

Huset erstatter gamle Feda bedehus. Det brukes og i forbindelse med arrangementer i Feda kirke. Huset har blitt et nytt møtested på Feda og et lokale som kan leies til ulike private selskapeligheter som konfirmasjon, barnedåp, bryllup, begravelse og fødselsdager. I planleggingen er det lagt stor vekt på å få til høvelige lokaler for barn og unge. Dette er blitt et bygg for framtida!

Huset ble åpnet 18. - 19.august 2012. Aktivitetene fra gamle Feda bedehus videreføres i Huset. Dessuten er mye nytt kommet igang både for barn, unge og voksne.

Ansvarlig for nettsida: Styret i Huset v. Ove Larsen

Nytt om Huset i det siste

26. okt, 2022

Kulturpris til Huset

På Kvinesdal kommunes kulturkveld som ble arrangert på Huset 21.10 fikk Huset tildelt årets kulturpris!