Referat fra årsmøtet:

Valg av ordstyrer: Ove Larsen

Valg av sekretær: Frode Berg

 Andakt: Jan Hanssen

 Fremmøte ca. 20 personer.

 

Årsberetning 2021:

Ove Larsen leste opp årsmeldingen.

Noen kommentarer:

Legg til, turboklubbens aktiviteter.

Årsmelding godkjent.

 

VALG TIL STYRE:

Ove Larsen 2021-2023

Arlid Tesaker 2021-2023

 

Frode Berg gjenvalgt 2022-2024

Hanne Turid Jansson innvalgt 2022-2024

Grethe Larsen innvalgt 2022-2024

1. vara Liv Karin Poth Egeland til 2023

2. vara Bjørg N. Fredriksen til 2023

 

Astrid Tønnesen Berg går nå ut av styret, takk for flott innsats.

 Valgnemnd for neste årsmøte:

Anders Mathias og Vidar Frestad.

 

Regnskap 2021 og budsjett 2022:

Ove Larsen orienterte om regnskapet og budsjettet forslag etter anbefaling fra styret 2022.

Kommentarer til regnskapet: reforhandlet forsikring nå 7500,- rimeligere avtale, ellers ingen store endringer fra tidligere.

 

Samtale om virksomheten:

 Tema søndagsmøter.

Den faste møtevirksomheten, søndagsmøter, hvor godt treffer vi med møtetider og innhold. Søndag ettermiddag er trolig et godt tidspunkt.

 Invitere sangere.

 Invitere gjester til forelesning for eksempel Åpne Dører.

 Invitere innvandrere.

 

Tema 10 års markering.

Vi fikk en gjennomgang av selve bygge prosessen presentert av Ove Larsen. Nedenfor noen av aktivitetene som kan være aktuelle.

 

1.Planlegger jubileumsfest 4.9 kl1700 for store og små. 

2.Jubileums konsert.

3.Ordfører inviteres til 50 tematorsdag, her kan også tiårs jubileet markeres.

 

Tema Solcelle anlegg

Huset vurderer å installere solcelleanlegg, nå i første omgang skal søkes kommunen om tillatelse.

 

Tema Fedahusets nettside

Ble foreslått i møtet om nettsidene trenger litt oppgradering slik at aktivitetene belyses bedre, litt på samme måte som når vi legger ut på facebook «hva skjer på Feda».

Del denne siden