Nyheter

Plan er nå lagt ut her på egen underside. Klikk på overskriften for å komme til den. Du kan se detaljer om de nærmeste ukene ved å gå til undersida "Kommende to uker".

22. august 2023

21. juni 2023

Takk til alle som deltok og støttet basaren på ulike måter! Det kom inn brutto rett over 50 000 kr til driften av Huset.

29. nov. 2023

Pyntegrøntsalg er ferdig.

Takk til alle som har kjøpt pyntegrønt på dørsalget i siste del av november. Vi er nå utsolgt for både greiner og kranser. Salget har gitt ett overskudd på ca. 20 000 kr til Husets drift. Ekstra takk til Bjørn Frestad som har organisert dette og solgt mye!

Huset

Huset er bygd av Feda menighetsråd og Feda bedehus i samarbeid.

Huset erstatter gamle Feda bedehus. Det brukes og i forbindelse med arrangementer i Feda kirke. Huset har blitt et nytt møtested på Feda og et lokale som kan leies til ulike private selskapeligheter som konfirmasjon, barnedåp, bryllup, begravelse og fødselsdager. I planleggingen er det lagt stor vekt på å få til høvelige lokaler for barn og unge. Dette er blitt et bygg for framtida!

Huset ble åpnet 18. - 19.august 2012. Aktivitetene fra gamle Feda bedehus videreføres i Huset. Dessuten er mye nytt kommet igang både for barn, unge og voksne.

Ansvarlig for nettsida: Styret i Huset v. Ove Larsen

Nytt om Huset i det siste

1. mars 2023

Årsmøter for Huset og foreningen Venner av Huset

Årsmøtene ble holdt søndag 26.2.23. Det er lagt ut referater her på egne undersider. 

23. mars 2023

Siste lørdag i april var det igjen plantemarked i Grete og Anders Mathias Larsens hage fra klokka 12 til 14. Det møtte opp mye folk og brutto salgsinntekt var vel 67 000 kr! Les mer på egen underside eller ved å klikke på overskriften her. 

Del denne siden