Huset ledes av et styre på fem som velges av årsmøtet. Hvert medlem velges for to år og et år er to på valg og neste år er tre på valg. 

Etter årsmøtet 2023 består styret av Ove Larsen og Arild Teasker (valg for 2023-2025) samt Hanne Turid Jansson, Grete Larsen og Frode Berg (valgt for 2022-2024).

På undersider her legges det ut referater fra styremøtene. Du finner også vedtektene for Huset. 

Del denne siden