Grønn gruppe inviterer til reparasjonskafe tre igjen  lørdager våren 2023

Lørdagene 14.1, 11.2, og 11.3 blir det reparasjonskafe på Huset fra klokka 10 til 14. Da kan du ta med deg klær og liknende som du skal reparere. Så kan du får hjelp og veiledning til reparasjonen og gjøre den i felleskap med de andre som kommer. Midt i samlingen blir det lunchpause der de som kommer deler mat og drikke de har med. 

Det vises også fram eksempler på ting som er reparert til inspirasjon.

Mer informasjon fås på tlf. 95902504 (Dineke DW) og 91782264 (Bjørg LN )

Del denne siden