Referat fra møte i styret for Huset torsdag 22.2.2024 klokka 19.00

Tilstede: Grete, Arild, Hanne Turid, Frode og Ove.


 

Referat fra forrige møte som var 24.1.24 ble gjennomgått og godkjent uten merknader.

 

Nytt siden sist:

·         Budsjettet for 2024 er godkjent av Feda menighetsråd uten endringer. Det er laget fullmakt til å betale inn ekstra avdrag på OVF-lånet i tråd med budsjettet.

·         Det er kjøpt inn supplement av glass, oppvaskbakker og nye mugger.

·         Det er sendt ut takke- og informasjonsbrev til faste givere.

 

Oppfølging av saker fra tidligere styremøter


6/24

Årsmøte for Huset for 2024 – planlagt dato er 3.3. Vi går i møtet gjennom hva som må forbedredes og hvem som får ansvar for hva.Så bør vi ha et nytt styremøte litt i forkant av årsmøtet.

24.1: Før neste styremøte:

Lage forslag til årsmelding: Forslag Frode

Andaktsholder: Olav Granlund, Anders Mathias – Arild spør og leder møtedelen.

Bevertning: Grete og Hanne Turid tar ansvar – hver sin kake så koker vi kaffe på Huset.

Oppslag på startsida på Husets hjemmeside om årsmøte og mulighet til å sende saker.

 

22.2: Vi går gjennom lista ovenfor og sjekker at vi har kontroll.

Andakt blir ved Anders Mathias. Arild leder møtedelen først og Ove årsmøtedelen. Hanne Turid er referent.

Ove ordner plakat og annonse. Møtet starter klokka 18.

Grete skaffer fire takkebuketter og deler ut.

 

 

Nye saker:

7/24

Årsmelding fra styret – se vedlagte forslag.

Vi gikk gjennom årsmøteforslaget i møtet og gjorde noen justeringer. Årsmeldingen legges ut på nettsiden og presenteres på årsmøtet.

 

8/24

Husetbasar til høsten? Vi tar opp spørsmålet på årsmøtet.

 

 

Del denne siden