Årsmøtet 2024  blir 3.3 klokka 18


Det blir først andakt ved Anders Matias Larsen.


Deretter kommer de ordinære årsmøtesakene: årsmelding fra styret, økonomiorientering, valg (som er forberedt av valgkomite), samtale om virksomheten. 

Uderveis blir det også kffe og kaker samt kollekt til driften av Huset.


Vel møtt!