Årsmøtet 2023 var søndag 26.2 klokka 18

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2023:

Valg av ordstyrer: Ove Larsen

Valg av sekretær: Frode Berg

 

Andakt: Trygve Berg

 

Fremmøte ca. 30 personer.

 

Årsmelding 2022:

Ove Larsen leste opp årsmeldingen.

 

Kommentarer til årsmelding:

 

Lagt til følgende:

 

Aktiviteter

 

Reparasjonsdag

Åpen kafe (fredag formiddag)

2022 ble Tematorsdag nr. 50 arrangert

 

Vedlikehold

 

Branntilsyn 15.2.2022. Ingen avvik, ingen merknader

Ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til regelverk

Ansvar for at generelt driftsvedlikehold utføres i henhold til oppsatt plan.

Alle lyspærer skiftet ut.

Søppel sorterings systemet for huset kan fortsette som før. Kommunen har blitt informert om systemet og har gitt oss lov til å fortsette som før.

 

Disse endringene er føyd til i endelig årsmelding som legges ut på Huset hjemmeside.

 

Annet

 

            Sanitet har kjøpt in 2 HLR dukker som kan lånes til huset.

 

Årsmelding godkjent.

 

 

VALG TIL STYRE:

Ove Larsen gjenvalgt 2023-2025

Arlid Tesaker gjenvalgt 2025-2025

 

Frode Berg 2022-2024

Hanne Turid Jansson 2022-2024

Grete Larsen 2022-2024

 

  1. vara Liv Karin Poth Egeland til 2023
  2. vara Bjørg N. Fredriksen til 2023

 

Valgnemnd for neste årsmøte:

Anders Mathias Larsen og Vidar Frestad.

 

Regnskap 2022 og budsjett 2023:

Ove Larsen orienterte om regnskapet og budsjettet forslag etter anbefaling fra styret 2022.

 

Basar 2023:

Asbjørn Grøtteland informerte om basar som er planlagt 15.09.2023.

Barnelotteri, bok og åresalg. Innen 1 juni bør man ha oversikt over premiene så givere bør melde in til basaren hva man kan gi innen den tid.

 

Solcelleanlegg

Nytt solselle anlegg er installert. Nå har også huset en ny strømavtale hvor Huset både selger og kjøper strøm. Ved mye belastning samtidig vil også nettleien øke mer enn før. Så i den grad man kan begrense store strømtrekk, anbefales dette.

 

Samtale om virksomheten / forslag:

 

4-6 åringer har i dag kun hobbygruppe, her ser vi et behov.

 

Frammøte på søndagskolen. Kan det være et alternativ og ha det på ettermiddagen (torsdag)?

 

Supertorsdag, kan/bør man variere menyen enda mer?

 

Bør vi gi offergaver til andre veldedige organisasjoner en gang iblant?