Ved nyttår 2012-13 var Huset ferdig og alle store regninger på bygningsmessige utgifter betalt.

Totalkostnadene ble ca. 10,3 mill + mva. Dette inbefatter foruten selve byggeutgiftene inventar, prosjektering og byggeledelse. Siden menighetrådet er eier av anlegget har en fått refundert merverdiavgiften.

En egen økonomikomite med medhjelpere jobber fortsatt aktivt. Se ovresikt nedenfor som viser den økonomiske situasjoner ved årssktiftet 2021-22. TAKK til alle som har gitt.


Selv om det er tilbakebetalt mye på lånene er det ennå et stykke igjen før Huset er gjeldfritt. 

Forskjellige måter å gi støtte på

  • Pengegaver kan innbetales direkte på kontonummer: 3030.33.96493. Du kan få skattefradrag på inntil 25 000 kroner per per person for året 2022.
  • Inngå avtale om fast givertjeneste.
  • Være med på dugnad til ulike inntektsbringende tiltak.

Del denne siden