Det var stor basar for Huset 15. september 2023

Basaren var på Huset denne fredagskvelden fra kolkka 18.  Åses Lyseng hodt andakt  og det var sang og musikk ved Reidun og Tom Asbjørn Østrem. Det var ca. 70 tilstede på basaren. 

Loddsalg og nummer på 3 bøker innbrakte brutto rett over 50 000 kr til driften av Huset. Takk til alle som bidro med gevinster og kjøp av lodd.


Sæskilt takk til komiteen med basarsjef Asbjørn Grøtteland i spissen som sto for arrangementet.