Møtekomiteen for Huset

Det er opprettet en møtekomite med to repersentanter valgt av styret for Huset og to valgt av Feda menighetsråd. 

Komiteen har ansvar for planlegging og gjennomføring av "søndagsmøtetene" på Huset. Målsetingen er å ha samlinger de søndagene det ikke er gudstjeneste i Feda kirke. Det er ikke søndagsmøter i sommermåndene. 

Møtekomiteen består for tida av Trygve Berg, Dag Kvarstein, Anders Mathias Larsen og Ove Larsen. 

En prøver å få til ulik profil og innhold i møtene. Kom gjerne med innspill eller ideer til komiteemdlemmene til form og innhold i møtene. 

Del denne siden