Referat fra årsmøtet i foreningen Venner av Huset.

3.3.2024

Ove Larsen ledet møtet. Det var 14 frammøtte.

Årsmelding for 2023 ble gjennomgått og godkjent

Regnskapsoversikt for 2023 ble presentert. Den viste at Venner av Huset har samlet inn og gitt 153 000 til driften av Huset i løpet av året.

Valg til styre: Bjørn Frestad ble gjenvalgt til styret for to nye år.

Styret består etter årsmøtet av:

  • Ove Larsen (for årene 2023 og 2024)
  • Bjørg Fredriksen (for årene 2023 og 2024)
  • Bjørn Frestad (for årene 2024 og 2025)

 

Kontingent for året 2024 ble fastsatt til 100 kr.

Del denne siden