Møtet ble holdt på Huset rett før årsmøte for Huset. Det var 9 frammøtte.

Ove Larsen fra styret ledet møtet.

 

Årsmelding ble lagt fram og godkjent uten merknader.

 

Revidert regnskap for 2021 ble gjennomgått og godkjent uten merknader.

 

Valg: Bjørn Frestad ble gjenvalgt til styret for årene 2022 til 2024. Stein Ove Lohne går ut av styret.

Anne Gry Egenes fortsetter som revisor.

 

Årsmøtet vedtok at kontingenten for 2022 blir 100 kr. Noen betalte på VIPPS i møtet. Ove sender ut mail om dette slik at venner som ikke var på møtet også kan bli informert.

Del denne siden