Årsmelding for foreningen Venner av Huset for 2022.

Foreningen hadde årsmøte 27.2 på Huset der årsmelding og regnskap for 2021 ble gjennomgått.

Styret har i 2022 vært Bjørn Frestad, Ove Larsen og Bjørg N. Fredriksen.

 

I løpet av 2022 ble disse inntektsbringende aktivitetene gjennomført av foreningen:

  • Plantemarked siste lørdag i april
  • Salg av kaffe og kake 17. mai
  • Riving av vegg på Feda omsorgssenter i juni
  • Noe hagearbeid
  • Salg av pyntegrønt i november
  • Juletre til Feda kirke i desember

Netto har Venner av Huset overført 90 000 kr til Huset fra disse aktivitetene.

 

 

Feda februar 2023.

Del denne siden