Forslag til årsmelding fra styret for 2021.

Årsmøte og styre

Årsmøtet som var planlagt i februar ble utsatt til 14.3 på grunn av koronarestriksjoner.

Styret består av

Ove Larsen fungerende styreleder

Astri T. Berg nestleder.

Frode Berg sekretær

Arild Tesaker

1. Vara: Liv Karin Poth Egeland (har møtt fast hele året siden Renate Feed har flyttet fra Feda)

2. Vara: Bjørg Fredriksen

Dvs. at vi nå mangler vara representanter i styret.

Valgkomite: Anders Mathias Larsen og Vidar Frestad.

Styrets arbeid

Styret har i 2021 hatt 4 møter i løpet av året. Aktuelle saker en har arbeidet med er: Halvårsplaner for virksomheten, planlegging av årsmøte, økonomi, ny ordning for søppelsortering, planlegging av 10-årsjubileet, vaskedugnad, innkjøp av fler kopper.  

 

Aktiviteter i 2021

Våren 2021 var det tilnærmet ingen aktivitet pga. koronasituasjonen, men, rundt slutten av august ble det mer normal aktivitet i 2021.

Gudstjeneste/familiemøte, lørdagskafe, søndagskole, barnekor, småbarn sang, Supertorsdag, Tematorsdag, Salig blanding og nytt av året Reparasjonslørdag.

Dessverre ble det ikke juletrefest eller basar denne gangen, men juletrefesten hadde blitt avhold hadde det ikke vært for nye korona restriksjoner..

Huset har egen internettside www.fedahuset.com der det legges ut aktuell informasjon om anlegget, utleiemuligheter, arrangementer som skal skje og litt om ting som har skjedd på Huset.

 

Årlig HMS

Risiko- og sårbarhetsanalyse ble gjennomgått og godkjent. Tiltakene i handlingsplanen er gjennomført.

Bjørn Frestad hold HMS-oppdatering med brannvern for faste brukere av Huset 16. og 17.11.

 

Dugnad

Utvending vindusvask ble gjort 31.8.21. Den vanlige vasken blir fortsatt gjort på dugnad.

Videre fikk huset overført ca. 100 000 kr fra Venner av Huset som kommer fra plantemarked, solgt pyntegrønt, tomteryddings dugnad mm.

 

Gaver/Diverse innkjøp

Styre besluttet å kjøpe inn flere krus og kopper. I forbindelse med tematorsdag blir det litt forlite kopper nå som vi har gått over fra pappkrus til porselen. I tillegg ble det kjøpt inn et nytt vaffeljern.

 

Økonomi

Blir redegjort for som en egen del av årsmøtet.

 

Utfordringer framover

Rekrutering særlig flere unge voksne, blant annet til dugnadsarbeid.

Alle ideer og innspill mottas med takk.

Økonomi – givertjeneste. Bedre markedsføring vedr. utleie.

Det er med stor glede og takknemlighet at styret kan oppsummere 2021, og takker alle som har medvirket. Vi tror at virksomheten på Huset kan være til velsignelse fortsatt, og ser frem mot bedre tider og større aktivitet i året som kommer.

Mvh

Styret for Huset

Del denne siden