Bjørn Frestad viser fram de nye benkene montert i mai 2019.

Bjørn Frestad viser fram de nye benkene montert i mai 2019.

De bygnigsmessige arbeidene på Huset er nå ferdige! Siden planleggingen startet i 2009 til utgangen av 2012 da Huset var helt ferdig ble det blitt utført ca 9000 timer dugnad! fordelt på ca. 2100 timer til komitearbeid og planlegging, ca. 2600 timer til ulike inntektbringende aktiviteter og ca. 4300 timer dugand på selve anlegget.

Dugnad framover blir for det meste på inntektsbringende aktiviteter på og i tilknytning til Huset. Det blir dessuten ulike arrangementer på Huset der det trengs dugnadshjelp til matlaging, tilstelning samt rydding og renhold. Ta gjerne kontakt dersom du har lyst til å være med.

I slutten av mai 2019 ble siste dugnadsprosjekt ved Huset gjort ferdig. De utrettelige medarbeiderene Bjørn Frestad og Anders Mathias Larsen moterte benker ved kirkegårdsmuren inn mot kirketunet på hvar side av porten. Solide eikeplanker festet med store stålbolter. Takk til Anders og Bjørn for solid arbeid!

Del denne siden